Sunday, Jan 25th

Last update10:24:21 AM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

KIO, UNFC ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၶၢင် (KIO) ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႈတုမ် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (UNFC) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၼႄၵၢၼ်လွင်ႈ ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်။

ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇမူၵ်းယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉမူၵ်းယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်း၊ ဝူင်ႈၵၢင်ၵူတ်ႉၶၢႆ- မူႇၸေႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်တွပ်ႇတႅၼ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်ၶႃႈႁႅမ် မေႃသွၼ်ၼၢင်းယိင်းၶၢင်။

ႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တၵ်းလႆႈၸႂ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/01/2015 ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ မီႊၸူဝ်ႊရမ်ႊ (မိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ) မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ။ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸူဝ်ႊရမ်ႊ တင်းၵႃႊ (Zoram Thanga) ဢႃႇယု 71 ပီ၊ ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူဝ်ႈပီ 1998-2008 ၊ သမ်ႉပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းတႅဝ်းႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီႊၸူဝ်ႊ  (Mizo National Front- MNF) ဢၼ်လႆႈတေႃႇသူႈၵၼ်တင်း  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊမႃး။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ် လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ် လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ (English speaking) မီးၵူၼ်းသူၼ်ၸႂ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း တင်းၼမ်။

ၶူဝ်းၶွင်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵူႈဝၼ်း

မႆႉၼိူဝ်ႉၵႅၼ်ႇၵူႈသႅၼ်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈၶၢႆၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵူႈဝၼ်း။ ၶူဝ်းၶွင်မိူင်းၶႄႇ လူတ်ႉၶိူင်ႈ တေႃႉသူင်ႇလႆၶဝ်ႈမိူင်းတႆး/ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇလမ်း။ ၶူဝ်းၶွင်ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇတႄႉ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ယၢပ်ႇယဵၼ်း။

ပၢင်ပွႆးလုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇတႃသႅင် ထုင်ႉသႃလေး

ပၢင်ပွႆးၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် (သၢင်းၵျဵဝ်ႇ) ၸဝ်ႈသြႃႇတႃသႅင်၊ သင်ၶတႆး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵၢၼ်ႁေႃးထမ်း/တြႃး မူၼ်ႈသိူဝ်း၊ တီႈထုင်ႉသႃလေး ၸႄႈဝဵင်းပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မိူင်းထႆး။

မေႃသွၼ်ၼၢင်းယိင်းၶၢင် ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ပဵၼ်လိူင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်သေ ယိုဝ်းလၢႆႇၸႃႇ

မေႃသွၼ်ၼၢင်းယိင်းၶၢင် ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ပဵၼ်လိူင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်သေ ယိုဝ်းလၢႆႇၸႃႇ

လွင်ႈၶူးသွၼ်ၼၢင်းယိင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် 2 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး (ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်းလႄႈမိူင်းပ...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း။ မိူင်းလဵၵ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢေႇ မီးၶိူင်ႈမိုဝ်းၼပ်ႉပၢ...

ပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်း တီးဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးၽူႈၸႅၵ်ႇ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးဢမင်ႇၵလႃႇ

ပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်း တီးဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးၽူႈၸႅၵ်ႇ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးဢမင်ႇၵလႃႇ

ပၢင်ပွႆးၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ထမ်မသႃမိ ဢၼ်တႄႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/12/2014 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 26/12/2014 မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တူ...