Friday, Oct 24th

Last update03:44:18 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတဢၢင်း ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း တီႈပၢင်ႇလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ၵွပ်ႈၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ဝၢၼ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်လၢႆတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၸူး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လၢႆတီႈ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉၶမ်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 38-40

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 38-40 ။ ၽူႈမီး သိလ်ထမ်း သုင် ဢမ်ႇဢၢတ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈမီး သိလ်ထမ်း ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးသိလ်ထမ်း။ ၽူႈမီးသိလ်ထမ်းတႅမ်ႇ ၵူၺ်းဢၢတ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇသိလ်ထမ်း ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသိလ်ထမ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸီႉၼႄးဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းတဢၢင်း။

ၼၢင်းပႅင်း မေးၼၢင်းမေႃၵႂၢမ်းလူင်ၸၢႆးမူး သဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်

ၼၢင်းပႅင်း မေးၼၢင်းမေႃတႅမ်ႈ/ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၸၢႆးမူး (သဵင်ႈၵမ်) လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်၊ မီးၵၢၼ်တင်ႈ ပၢင်ၸႃႇပၼ ႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ်တီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

SSPP/SSA တင်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ UPWC ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (UPWC) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ႁႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ ပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ႉတီႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၵတ်းယဵၼ် ဢၼ်မီးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်သွင်ၾၢႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 38-40

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 38-40

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 38-40 ။ ၽူႈမီး သိလ်ထမ်း သုင် ဢမ်ႇဢၢတ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈမီး သိလ်ထမ်း ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈ...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

 လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

မၢႆဝၼ်း 09/02/2014
ထိုင်/
ႁူင်းပွႆႇပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ပၢင်လူင် (ၾၢႆႇတႆး) လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ...