Thursday, Aug 27th

Last update07:58:41 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

တေတူၺ်း ငဝ်းတူင်ႉ ပိုၼ်း ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ?

တင်ႈတႄႇ 6 လိူၼ် ပၢႆမႃးၼႆႉ ၼႂ်း Workpoint Channel ထီႊဝီႊထႆး ပွႆႇမႃး ပိုၼ်း ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဢၼ်ၽၢၵ်ႈ (ပိၼ်ႇၽႃသႃ) ဝႆႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းထႆး ။ တႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းႁူႉ ၵႂၢမ်းထႆး ၼမ်ၼမ် ဢေႇဢေႇ ၵေႃႈ ပႃးၵၼ် ၸူမ်းတူၺ်းမႃး ။

မေႃသွၼ် 33 ၵေႃႉ တေသွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး

မေႃသွၼ် လိၵ်ႈတႆး 33 ၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႃႇသွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢႆးပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းတႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ပႂ်ႉယိုဝ်း သိုၵ်းတႆး လူၺ်ႈ ဢိင်ဢၢင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းတႆးၵႂႃႇတၢင်း ဢမ်ႇၸႅင်ႈ လူင်ႈၼႃႈ ။ သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵုၼ်ႁဵင် ဝၼ်းလဵဝ် 2 ပွၵ်ႈ ။ ဝၢႆး ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆ ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း ၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် သႅၼ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် လႆႈၸႂ် တႅပ်းတတ်း 11 ၶေႃႈ

ဝၼ်းတီႈ 21 - 24/8/2015 ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် သႅၼ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ 15 ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်း ၻွႆးသၵဵတ်း မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး - ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႅပ်းတတ်း ႁႂ်ႈၵူႈမူႇ ၵူႈၸုမ်း လႆႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းပၢင် ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး လႆႈႁူႉဝႃႈ မီးၶေႃႈ တႅပ်းတတ်း 11 ၶေႃႈ ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆးတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၼပ်ႉသိပ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇထႆး တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဢမ်ႇမီး ဝတ်းဝႂ် တီႈၸႄႈတွၼ်ႈ ၼၶွၼ်ႊပထူမ်ႊ ၸိုင်ႈထႆး ပွတ်းၵၢင် ။

တေတူၺ်း ငဝ်းတူင်ႉ ပိုၼ်း ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ?

တေတူၺ်း ငဝ်းတူင်ႉ ပိုၼ်း ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ?

တင်ႈတႄႇ 6 လိူၼ် ပၢႆမႃးၼႆႉ ၼႂ်း Workpoint Channel ထီႊဝီႊထႆး ပွႆႇမႃး ပိုၼ်း ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဢၼ်ၽၢၵ်ႈ (ပိၼ်ႇၽႃသႃ) ဝႆႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းထႆး ။ တႆးႁ...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

ၶုၵ်းထူပ်းတၵ်ႉယမ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၶွပ်ႈ 24 ပီ

ၶုၵ်းထူပ်းတၵ်ႉယမ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၶွပ်ႈ 24 ပီ

“ၵွၼ်းၸိူင်း” ၽူႈငၢၼ်    ၼမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ     ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ 4 ယိူင်ႈ    ပူင်ၶိူင်ႈလပ်ႉဢွၵ်း     ၶွၵ်းၼႄဝၢင်းတမ်း    လၵ်းၼမ်း 5 ၶေႃႈ...

ၶူဝ် (ၼမ်ႉမ) ဢၼ်မီးဢႃယုပၢၵ်ႇပီၼၼ်ႉ လူႉၵွႆ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸွႆႈမႄးပၼ်ဝႆးဝႆး ဢိတ်းၼိုင်ႈ

ၶူဝ် (ၼမ်ႉမ) ဢၼ်မီးဢႃယုပၢၵ်ႇပီၼၼ်ႉ လူႉၵွႆ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸွႆႈမႄးပၼ်ဝႆးဝႆး ဢိတ်းၼိုင်ႈ

ထိုင်
ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (ပၢင်လူင်)
07/04/2015

ၶူဝ်ၼမ်ႉမႃႉ  ဢၼ်မီးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်လူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ...