Sunday, Feb 14th

Last update11:37:31 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးဝႃႈ ပေႃးယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၶိူဝ်း ၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼပ်ႉႁဵင် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉ ၽေးသိုၵ်း ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႆႉၸၢင်ႈပဵၼ်လွင်ႈ ယူပ်ႈယွမ်းတႃႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ် ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈဝႃႈၼႆ ။

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းလိၵ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 69 ပီၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ႁဵတ်းလိၵ်ႈယိုၼ်ႈၸူး ပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူႈတီႈတူဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈပႃး လွင်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ။

UNA တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်မီးသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း တႃႇၶိူဝ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉမိူင်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNA) ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 69 ပီ၊ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်မီးသူၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း။ သၢၼ်ၶတ်း ပိူင်ပဵၼ်ႁုၵ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းၺႃးၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း

ဢိင်ၼိူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ ။ လၢႆဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼပ်ႉႁဵင် ထုၵ်ႇၸၢၵ်ႇၽေးသိုၵ်းသေ RCSS လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼင်ႇၼႆ ။

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးဝႃႈ ယႃႇပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်ႉပွတ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႈမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႂၢၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း Asian Highway ဝဵင်းလိူဝ်ႇ- မူႇၸေႊ ၊ တေမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်တေၶႂၢၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ - မူႇၸေႊ လုၵ်ႉတီႈ 2 သဵၼ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် 4 သဵၼ်ႈ ။ တေႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ ။

ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ပီ 1922 ပၢၼ်ၶုၼ်ဢိင်ႊၵလဵတ်ႊၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်ပူၵ်းတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင်ႈတႆး - ႁဵၵ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ- “Federated Shan ...

လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ………… ( ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ မွင်းပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၶိုၼ်းပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် )

လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ………… ( ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ မွင်းပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၶိုၼ်းပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် )

ပေႃးဝူၼ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်းၸိုင် ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တဵမ်မႃး 69 ပီ တေယင်ႈၶဝ်ႈၸူး 70 ပီယဝ်ႉ ။

ၶုၵ်းထူပ်းတၵ်ႉယမ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၶွပ်ႈ 24 ပီ

ၶုၵ်းထူပ်းတၵ်ႉယမ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၶွပ်ႈ 24 ပီ

“ၵွၼ်းၸိူင်း” ၽူႈငၢၼ်    ၼမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ     ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ 4 ယိူင်ႈ    ပူင်ၶိူင်ႈလပ်ႉဢွၵ်း     ၶွၵ်းၼႄဝၢင်းတမ်း    လၵ်းၼမ်း 5 ၶေႃႈ...

မွင်ၸႂ်ၸွမ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး လွင်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းဢိူၺ်ႈလွတ်ႈ လုသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈ သိူဝ်လိုဝ်း မိူင်းလႃး

မွင်ၸႂ်ၸွမ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး လွင်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းဢိူၺ်ႈလွတ်ႈ လုသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈ သိူဝ်လိုဝ်း မိူင်းလႃး

ဝၼ်းတီႈ 14/9/2015 ယၢမ်းဝၢႆး 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈၶုၼ်သၢင်ႇလူႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၸ...