Friday, Aug 22nd

Last update12:34:04 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 36-37

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 36-37 ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသင်သိင်ႇႁူတ်း ႁႂ်ႈယိုတ်ႈမၼ်း သေၵွၼ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသင်သိင်ႇဢွၼ်ႇဢႄး ႁႂ်ႈမၼ်းၵႅၼ်ႇၶႅင် သေၵွၼ်ႇ

ၸၢႆးႁိၼ်ပဝ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶႄႉၶဵင်ႇတူဝ်ၶိင်းလဝ်း ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉမၢၵ်ႈ မိူင်းၶၢင်

ၼုမ်ႇၸၢႆးတႆး ၵူၼ်းမိူင်းၵုတ်ႈ ဢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉသေ လႆႈသူးမႃးလၢႆပၢင်ၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းလွင်ႈ တူဝ်ၶိင်းလဝ်း ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉမၢၵ်ႈလီ တီႈမိူင်းၶၢင်။

ထႆး-မၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပိုတ်ႇလၢၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် BP1

သဵၼ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် BP1 - ၼွင်ဢုၵ်း တေႃႇၼႃႈ မိူင်းထႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ်၊ မိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2001 ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼႂ်းပီ 2015 ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူဝ်ယႂ်ႇ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃၽႃႇတတ်း တီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းမႆႇ

ၼွင်ႉႁွမ်သႅင် ၵေႃႉၵိူတ်ႇမႃးႁူဝ်ယႂ်ႇ၊ ၸႃတိမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃၽႃႇတတ်း တီႈႁူင်းယႃပႃႇငႄႉ ၵဵင်းမႆႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 6 ၶူပ်ႇပၢႆ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈမႃႉ ၶႃႈတၢႆ

တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇပၢႆ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈမႃႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ၶႃႈတၢႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ လတႃႇတႃႇ တေတႄႇပၼ်ၼမ်ႉ

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်း သၢၼ်ၶတ်းသေတႃႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ လတႃႇတႃႇ ၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်တႃႇပၼ်ၼမ်ႉ တီႈၵူၼ်းမိူင်း၊  ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်းၽူႈမီးဢမ်းၼၢၸ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်သေ တေတႄႇပၼ်ၼမ်ႉၵႂႃႇ။

ၾႃႉလမ်လူင်ႁႄႉသၢႆလႅင်းလၢဝ်

ၾႃႉလမ်လူင်ႁႄႉသၢႆလႅင်းလၢဝ်

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ရႃၸဝတ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNODC) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ- ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမိူင်း ဢပ်ႊ...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

 လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

မၢႆဝၼ်း 09/02/2014
ထိုင်/
ႁူင်းပွႆႇပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ပၢင်လူင် (ၾၢႆႇတႆး) လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ...