Sunday, Oct 04th

Last update07:22:37 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းတႆး သူင်ႇပွၵ်ႈၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆး ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းသေ တၢင်ႇလူတ်ႉသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူင်းတႆး တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2015 ။

ဝူၼ်ႉၵႂင်ယူႇႁႃႉ တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်း

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႆႉ ပႃႊတီႊ ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 8/11/2015 တင်းမူတ်း မီးယူႇ 29 ပႃႇတီႇ ။ ၼွၵ်ႈသေ ပႃႊတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပဵၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ် ၶိုၼ်းၶႅင်ႇၵၼ် ။

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶႂ်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်မိူင်းလႃး

ၾၢႆႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ  ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ  ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 2 တင်းမၢႆ 4 ။ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ တေဢမ်ႇႁပ်ႉ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ။

ၸုမ်းသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး သပ်းၸႅင်ႈ ယုၵ်းယၢင်ႇယူင်ႉၶၢပ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆ

ၸုမ်းသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ  ၸိုင်ႈတႆး  ဢၼ်ၸုၵ်းၼိူဝ်ၸႄႈမိူင်းပဵၼ်လၵ်းသေ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမႃး ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇယူင်ႉၶၢပ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း  ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းၼၼ်ႉ   မႃးသပ်းၸႅင်ႈၼႄ ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ ဢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ တီႈလုမ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (PI) တီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇ တီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉတိုဝ်း မူၵ်ႇႁူဝ်လၢႆး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလႅင် ထုင်ႉမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇ ၊ တီႉၺွပ်းထတ်းထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉ ၊ ၸီႉၼႄးဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းတႆး ယွၼ်ႉတိုဝ်းမူၵ်ႇႁူဝ်လၢႆး ။

PSLF / TNLA တေဢမ်ႇလူင်း လၢႆးမိုဝ်း NCA ပေႃးဢမ်ႇပႃး ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း

ၸုမ်း PSLF / TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပေႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈဝႆႉ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းသေ တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆ PSLF / TNLA တေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း ။

ဝူၼ်ႉၵႂင်ယူႇႁႃႉ တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်း

ဝူၼ်ႉၵႂင်ယူႇႁႃႉ တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်း

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႆႉ ပႃႊတီႊ ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 8/11/2015 တင်းမူတ်း မီးယူႇ 29 ပႃႇတီႇ ။ ၼွၵ်ႈသေ ပႃႊတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

ၶုၵ်းထူပ်းတၵ်ႉယမ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၶွပ်ႈ 24 ပီ

ၶုၵ်းထူပ်းတၵ်ႉယမ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၶွပ်ႈ 24 ပီ

“ၵွၼ်းၸိူင်း” ၽူႈငၢၼ်    ၼမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ     ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ 4 ယိူင်ႈ    ပူင်ၶိူင်ႈလပ်ႉဢွၵ်း     ၶွၵ်းၼႄဝၢင်းတမ်း    လၵ်းၼမ်း 5 ၶေႃႈ...

မွင်ၸႂ်ၸွမ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး လွင်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းဢိူၺ်ႈလွတ်ႈ လုသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈ သိူဝ်လိုဝ်း မိူင်းလႃး

မွင်ၸႂ်ၸွမ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး လွင်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းဢိူၺ်ႈလွတ်ႈ လုသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈ သိူဝ်လိုဝ်း မိူင်းလႃး

ဝၼ်းတီႈ 14/9/2015 ယၢမ်းဝၢႆး 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈၶုၼ်သၢင်ႇလူႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၸ...