Wednesday, Apr 23rd

Last update10:04:13 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းဢဝ်တပ်ႉတႆး မွပ်ႈပၼ်သိုၵ်းဝႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းႁုပ်ႈဢဝ်တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် 2 တပ်ႉ၊ ၽွင်းႁၢင်လိူၼ် မၢတ်ႉၶျ် ပူၼ်ႉမႃးသေ မွပ်ႈပၼ်သိုၵ်းဝႃႉ၊ သၢင်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈတႆးတင်းဝႃႉ။

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း

ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈ သုၼ်းဝူး ႁိုဝ် သုၼ်းၸိုဝ်ႇ (Sun Zi) ၼႆၸိုင် ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၶႂ်ႈမီးမႃးၼမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း။ ၸိူဝ်းႁူႉၸၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပပ်ႉၸိူင်းသိုၵ်း (Art or War) ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းၶႄႇ မဝ်ၸိုဝ်တုင်း ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းသေဢွင်ႇမႃး။

ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၸတ်း ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 50 ပီ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တေၸတ်းဝၼ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ပီၵွၼ်းၶမ်း (50 ပီ) တပ်ႉသိုၵ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး၊ မီးတပ်ႉသိုၵ်းတႆး၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇတင်းၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ၵၢၼ်တိုတ်ႉတၢႆးၶဝ်ႈႁႃၵၼ်

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇၶတ်းၸႂ်ၶိုင်ပွင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ၵိုတ်းသဝ်းလွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လႆႈပိုတ်ႇၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁႂ်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် သွင်ၾၢႆႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႆႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵၼ်လႆႈ။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵႃရဝလမ်ႁူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢွၵ်ႇၵႃရဝလမ်ႁူဝ် (ၵၼ်တေႃး) ၵူၼ်းထဝ်ႈတႆး ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းႁိူၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသင်ၶၢၼ် (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) လိူၼ်ႁႃႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၶၢင်

မိူဝ်ႈဝႃးပွတ်းၼႂ် ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် ပွတ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶၢင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈသိပ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈပိုင်ႈႁူမ်ႈမိူင်းၶႄႇ။

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း

ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈ သုၼ်းဝူး ႁိုဝ် သုၼ်းၸိုဝ်ႇ (Sun Zi) ၼႆၸိုင် ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၶႂ်ႈမီးမႃးၼမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း။ ၸိူဝ်းႁူႉၸၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလ...

မၢၼ်ႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် လွင်ႈဢၼ်ယိုၼ်းယၢဝ်း တေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းလွႆႁဝ်း။

မၢၼ်ႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် လွင်ႈဢၼ်ယိုၼ်းယၢဝ်း တေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းလွႆႁဝ်း။

မၢၼ်ႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈဢၼ်ယိုၼ်းယၢဝ်း တေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းလွႆႁဝ်း။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်း ၼိူဝ်ၼႆႉသေလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းၸဝ်ႈသိုၵ်းၸွမ်မိူင်း ၽူ...

လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

 လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

မၢႆဝၼ်း 09/02/2014
ထိုင်/
ႁူင်းပွႆႇပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ပၢင်လူင် (ၾၢႆႇတႆး) လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ...