Thursday, Oct 23rd

Last update01:49:59 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸီႉၼႄးဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းတဢၢင်း။

ၼၢင်းပႅင်း မေးၼၢင်းမေႃၵႂၢမ်းလူင်ၸၢႆးမူး သဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်

ၼၢင်းပႅင်း မေးၼၢင်းမေႃတႅမ်ႈ/ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၸၢႆးမူး (သဵင်ႈၵမ်) လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်၊ မီးၵၢၼ်တင်ႈ ပၢင်ၸႃႇပၼ ႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ်တီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

SSPP/SSA တင်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ UPWC ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (UPWC) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ႁႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ ပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ႉတီႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၵတ်းယဵၼ် ဢၼ်မီးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်သွင်ၾၢႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ပၢင်ပွႆးလွင်ႈၵိူဝ်းမိုတ်ႈၸမ်ၸႂ် မိူင်းၵျပၼ်ႊ တင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းပၢင်ပွႆး ၵိူဝ်းမိုတ်ႈၸမ်ၸႂ် မိူင်းၵျပၼ်ႊ တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ၊ မီးၵၢၼ်ၼႄ ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး ၶူဝ်းတႆး၊ မေႃႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်။

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 36-37

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 36-37 ။ တေၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ဢဝ်ၽႄႇဝႆႉၵွၼ်ႇ တေဢဝ်ႁူတ်း ပွႆႇယိုတ်ႈဝႆႉၵွၼ်ႇ  တေဢဝ်သင်ႁၢႆ ႁႂ်ႈမၼ်းတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၵွၼ်ႇ တေဢဝ်သုတ်းၵွႆ ႁႂ်ႈမၼ်းတႄႇငဝ်ႈသေၵွၼ်ႇ ၼႆႉပဵၼ်ပၢႆးႁူႉ ဢၼ်လိုၵ်ႉလမ်ႇ။ (ပိၼ်ႇၵမ်းသွင်)

ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း မၢၼ်ႈႁၢင်ႈသိုၵ်းယိုဝ်းတႆး

ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင် (KNO) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထ (DKBA) ။

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 38-40

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 38-40

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 38-40 ။ ၽူႈမီး သိလ်ထမ်း သုင် ဢမ်ႇဢၢတ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈမီး သိလ်ထမ်း ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈ...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

 လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

မၢႆဝၼ်း 09/02/2014
ထိုင်/
ႁူင်းပွႆႇပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ပၢင်လူင် (ၾၢႆႇတႆး) လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ...