Sunday, Apr 20th

Last update11:03:08 AM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ၵၢၼ်တိုတ်ႉတၢႆးၶဝ်ႈႁႃၵၼ်

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇၶတ်းၸႂ်ၶိုင်ပွင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ၵိုတ်းသဝ်းလွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လႆႈပိုတ်ႇၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁႂ်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် သွင်ၾၢႆႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႆႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵၼ်လႆႈ။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵႃရဝလမ်ႁူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢွၵ်ႇၵႃရဝလမ်ႁူဝ် (ၵၼ်တေႃး) ၵူၼ်းထဝ်ႈတႆး ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းႁိူၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသင်ၶၢၼ် (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) လိူၼ်ႁႃႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၶၢင်

မိူဝ်ႈဝႃးပွတ်းၼႂ် ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် ပွတ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶၢင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈသိပ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈပိုင်ႈႁူမ်ႈမိူင်းၶႄႇ။

ပပ်ႉတင်ႈၸိုဝ်ႈလီၸိုဝ်ႈၶႅမ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ

ပပ်ႉတင်ႈၸိုဝ်ႈတႆး ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး မီးၸိုဝ်ႈလီၸိုဝ်ႈၶႅမ်ႉ၊ မီးမင်းၵလ (မင်ႇၵလႃႇ) တႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈလုၵ်ႈလၢင်း ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ၊ မီးၸိုဝ်ႈတႆး ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸိုဝ်ႈႁဵင် ၸိုဝ်ႈပၢႆ။

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ တၢင်းႁၼ်ၵၢၼ်မိူင်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တင်း ၶွမ်ႇမတီႇၵပ်းသၢၼ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။

ၵူၼ်းၶုတ်းၶမ်း တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁပ်ႉငိုၼ်း

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) တႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း ၶွမ်ႇပၼီႇၶုတ်းၶမ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း၊ ႁပ်ႉငိုၼ်းၵႃႈတီႈလိၼ်သူၼ်/ၼႃးလုၵွႆ ယွၼ်ႉၵၢၼ် ၶုတ်းမိူင်ၶမ်း။

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း

ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈ သုၼ်းဝူး ႁိုဝ် သုၼ်းၸိုဝ်ႇ (Sun Zi) ၼႆၸိုင် ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၶႂ်ႈမီးမႃးၼမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း။ ၸိူဝ်းႁူႉၸၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလ...

မၢၼ်ႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် လွင်ႈဢၼ်ယိုၼ်းယၢဝ်း တေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းလွႆႁဝ်း။

မၢၼ်ႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် လွင်ႈဢၼ်ယိုၼ်းယၢဝ်း တေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းလွႆႁဝ်း။

မၢၼ်ႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈဢၼ်ယိုၼ်းယၢဝ်း တေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းလွႆႁဝ်း။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်း ၼိူဝ်ၼႆႉသေလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းၸဝ်ႈသိုၵ်းၸွမ်မိူင်း ၽူ...

လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

 လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

မၢႆဝၼ်း 09/02/2014
ထိုင်/
ႁူင်းပွႆႇပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ပၢင်လူင် (ၾၢႆႇတႆး) လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ...