Monday, Oct 20th

Last update05:51:43 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 36-37

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 36-37 ။ တေၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ဢဝ်ၽႄႇဝႆႉၵွၼ်ႇ တေဢဝ်ႁူတ်း ပွႆႇယိုတ်ႈဝႆႉၵွၼ်ႇ  တေဢဝ်သင်ႁၢႆ ႁႂ်ႈမၼ်းတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၵွၼ်ႇ တေဢဝ်သုတ်းၵွႆ ႁႂ်ႈမၼ်းတႄႇငဝ်ႈသေၵွၼ်ႇ ၼႆႉပဵၼ်ပၢႆးႁူႉ ဢၼ်လိုၵ်ႉလမ်ႇ။ (ပိၼ်ႇၵမ်းသွင်)

ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း မၢၼ်ႈႁၢင်ႈသိုၵ်းယိုဝ်းတႆး

ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင် (KNO) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထ (DKBA) ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယၢင်းသီႇၸုမ်း ႁူမ်ႈပဵၼ်တပ်ႉၸုမ်းလဵဝ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယၢင်း 4 ၸုမ်း ႁူမ်ႈပဵၼ်တပ်ႉၼိုင်ႈ တပ်ႉလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်း တုၵ်းယွၼ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇသုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း။

သိုၵ်းတႆးတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ထႅင်ႈႁိမ်းပၢင်ႇၸေႈ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၸေႈ၊ ပွတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉသိုၵ်းတႆး ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇ ယၢၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း 3 လၵ်း၊ သိုၵ်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်းထွၼ် သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။

ၸၢႆးတႆးတင်းယိင်းတႆး တေလႆႈၶဝ်ႈၶႅင်ႇ လွင်ႈႁႅင်းၵိုမ်း လႄႈ လွင်ႈငၢမ်းလဝ်း တီႈမိူင်းၶၢင်

ၼုမ်ႇၸၢႆးတႆး ဢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်းၾၢႆႇၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉမၢၵ်ႈ တေၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းလွင်ႈ တူဝ်ၶိင်းလဝ်း ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉမၢၵ်ႈလီ တီႈမိူင်းၶၢင်။ ၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႈ တေလႆႈၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼၢင်းငၢမ်း၊ ဝၢႆးတင်းသွင် လႆႈရၢင်းဝလ်း တီႈ 1 တီႈပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ။

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 33-35

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 33-35 ၽူႈၵေႃႉၶဝ်ႈၸႂ် (ပွင်ႇၸႂ်) ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈလၵ်းလႅမ်ၽူႈၵေႃႉၶဝ်ႈၸႂ် (ပွင်ႇၸႂ်) တူဝ်ၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈလူင်ႉၸႅင်ႈ။ ၽူႈၵေႃႉဢွင်ႇပေႉပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈမီးဢဵၼ်ႁႅင်း ၽူႈၵေႃႉဢွင်ႇပေႉတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၵႅၼ်ႇၶႅင်တႄႉ။ (ပိၼ်ႇၵမ်းသွင်)

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 36-37

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 36-37

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 36-37 ။ တေၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ဢဝ်ၽႄႇဝႆႉၵွၼ်ႇ တေဢဝ်ႁူတ်း ပွႆႇယိုတ်ႈဝႆႉၵွၼ်ႇ  တေဢဝ်သင်ႁ...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

 လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

မၢႆဝၼ်း 09/02/2014
ထိုင်/
ႁူင်းပွႆႇပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ပၢင်လူင် (ၾၢႆႇတႆး) လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ...