Friday, Oct 31st

Last update09:19:41 AM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ၼၢင်းဝႃႇၼူႉ တုၵ်းယွၼ်းမၢၼ်ႈလူတ်းငိုၼ်း ၸႂ်ႉၸၢႆႇ တႃႇၵၢၼ်သိုၵ်း

ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း (ၵုၼ်ႁဵင်) ၼၢင်းဝႃႇၼု တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃး ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းငိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း၊ ဢဝ်မႃးၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇတီႈ ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်တႆႈၾႆး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 151 ဢၼ်ပၵ်းတီႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးလင် သိပ်းမူင်း ၵၢင်ၶိုၼ်း၊ ၽႂ်တၵ်းဢမ်ႇလႆႈတႆႈၾႆးၵႂႃႇမႃး၊ ပေႃးႁၼ်တေယိုဝ်း။

ဝၢၼ်ႈႁႆး ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢုပ်ႇလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မၢၼ်ႈၼႄႉၼမ်းဝႆႉ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ် ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ႉတီႈ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၵတ်းယဵၼ် ၼိမ်သဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇလူတ်းယွမ်း ပၢင်တိုၵ်း။

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 44-46

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 44-46 ။ ၸိုဝ်ႈသဵင်တင်းတူဝ်ၶိင်း ဢၼ်လႂ် ၸမ်ၸႂ်လိူဝ် ? တူဝ်ၶိင်းတင်းၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်လႂ် မီးၵႃႈၶၼ်လိူဝ် ? လႆႈတင်းလူႉ ဢၼ်လႂ် ၸဵပ်းသႅပ်ႇလိူဝ် ? ။

မိူဝ်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ထုၵ်ႇလီဢဝ်ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၼမ်ႉတွၼ်း

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈ ႁႂ်ႈၼႅတ်ႈတၵ်း။ ပေႃးၼမ်ႉယွမ်းလူင်း ၸၢင်ႈလႆႈၵူမ်ႈၵွမ်းသေတၵ်း၊ သမ်ႉလႆႈၼမ်ႉယၢပ်ႇ။

ပီႈၼွင်ႉတႆးလမ် တၢႆယဝ်ႉၵႂႃႇလႂ် ?

ပီႈၼွင်ႉတႆးလမ် (ဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ယၢမ်းလဵဝ်) မီးတၢင်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လၢႆႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၶႂၼ် (ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း) လႆႈၵႂႃႇ ၸႂ်ႉႁိူဝ်း ၶၢမ်ႈတႃႈၼမ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈႁွတ်ႈထိုင် တီႈမိူင်းၽီ တီႈလီ တီႈမူၼ်ႈသိူဝ်း။

တူၼ်ႈတီး-မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပၵ်းၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ၵိုတ်းသင် ?

တူၼ်ႈတီး-မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပၵ်းၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ၵိုတ်းသင် ?

ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းထႅင်ႈဢမ်ႇလၢႆဝၼ်း ၸမ်တေႁွတ်ႈ ထိုင်ဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး 2109 ယဝ်ႉ ပီၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွ...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 47-50

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 47-50

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 47-50 ။ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၽၵ်းတူၵႂႃႇၵေႃႈ ႁူႉလႆႈလွင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇငွႆးတူၺ်းၸွမ်း ၼႃႈတၢ...

လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

 လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

မၢႆဝၼ်း 09/02/2014
ထိုင်/
ႁူင်းပွႆႇပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ပၢင်လူင် (ၾၢႆႇတႆး) လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ...